لحظه وحشتناک تیراندازی به پزشک ایسه در مطب

مردی که نقاب زنانه به تن داشت، هنگام ورود به مطب متخصص عفونی در ایذه، خود را به شکل بیمار درآورده و با شلیک گلوله به خود و یکی از بیمارانش مجروح شد.

  سرطان هایی که تشخیص آنها دشوار است

دیدگاهتان را بنویسید