لحظه دستگیری قاتلان مجید عبدالباقی

452099 903 خبر مرکزی

مجید عبدالبکی برادر مالک ساختمان متروپل آبادان (که 11 خرداد ریزش کرد و تعدادی از شهروندان آبادانی را به کام مرگ کشید) دو روز پیش در پارکینگ منزلش بر اثر اصابت چند گلوله کشته شد.

  هیچ وقت به من سیمرغ ندادند

دیدگاهتان را بنویسید