قیمت مسکن در جنوب تهران

بازار مسکن در جنوب تهران به تعادل قیمتی رسیده است. مقایسه نرخ سالانه افزایش قیمت مسکن در جنوب پایتخت نشان می دهد که افزایش سطح در اکثر مناطق کمتر از حد متوسط ​​است و بازار نیمه جنوبی تهران به طور کلی در حال ثبات است.

دو منطقه جنوب تهران که از لحاظ معاملات از رونق بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار هستند یعنی مناطق 10 و 14 در آبان ماه امسال با افزایش 30 و 47 درصدی معاملات نسبت به مهرماه مواجه بودند و قیمت ها در این مناطق 2.9 درصد و 2.9 درصد است. 5.3 درصد افزایش یافته است، اما روند سالانه افزایش قیمت در این دو منطقه که شاخص بهتری از ظرفیت این دو منطقه است، در مناطق 10 و 14 به ترتیب 11 و 17، 5 درصد افزایش نشان می دهد. متوسط ​​افزایش قیمت سالانه در کل شهر تهران 17.8 درصد است.

بررسی نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران نشان می دهد متوسط ​​نرخ رشد آبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته در منطقه 9 8.5 درصد، منطقه 10 11 درصد، منطقه 11 14.2 درصد بوده است. . منطقه 12 برابر با 10 درصد، منطقه 13 برابر با 22، منطقه 14 برابر با 17.5 درصد، منطقه 15 برابر با 15.6 درصد، منطقه 16 برابر با 18.5 درصد، منطقه 17 برابر با 15.8 درصد، منطقه 17 برابر با 15.8 درصد است. 18 معادل 20.8 درصد، منطقه 19 16.9 درصد، منطقه 2 29.9 درصد و منطقه 21 23 درصد است.

با توجه به ثبات نسبی قیمت مسکن در تهران در هشت ماه گذشته، به نظر می رسد بازار از 10 تا 12 فصل وارد فاز رکود شده است.

  همکاری با شرکت های دانش بنیان و اشتغالزا در سال 1401 / آماده سازی تامین مواد اولیه شرکت های فولادی کشور

انحراف نرخ رشد سالانه قیمت مسکن از تورم عمومی و بررسی توسعه بلندمدت این بازار نشان از پایان دوره رونق مسکن دارد. در حال حاضر افزایش سالانه قیمت مسکن در تهران 17.7 درصد است در حالی که تورم کل به 45 درصد رسیده است.

بازار مسکن در جنوب تهران به دلیل کاهش ساخت و ساز با کمبود فایل های نو و باکیفیت مواجه است که حجم بالای عرضه مسکن در دو منطقه شمالی پایتخت نشان از رکود بازار مسکن در این مناطق دارد.

بررسی ها نشان می دهد که بیشترین پرونده های فروش آپارتمان در تهران مربوط به منطقه 2 و پس از آن منطقه 1 است و این در حالی است که این منطقه رتبه اول تعداد معاملات را دارد. اما تورم یک ساله مسکن در این منطقه کمتر از مناطق 1 و 2 است.

منطقه 2 حدود 25 درصد از پرونده های فروش آپارتمان در کل شهر تهران را به خود اختصاص داده است. در حالی که سهم این منطقه در معاملات نهایی آبان ماه 1400 8.3 درصد اعلام شد که حکایت از مازاد عرضه در این منطقه دارد.

در آبان ماه 1400، منطقه یک با 32 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیشترین رشد قیمت سالانه را در بین مناطق 22 گانه تهران داشته است. ادامه این وضعیت در ماه های آینده را می توان نشانه ای از ورود تقاضای سرمایه به بازار مسکن دانست.

این در حالی است که رشد سالانه قیمت ها در منطقه 2 که رتبه سوم معاملات را دارد 13.6 درصد است. در منطقه 5 به عنوان پرمعامله ترین منطقه پایتخت، رشد قیمت ها نسبت به آبان ماه سال گذشته تنها 7.3 درصد بوده است.

  عکس/ جاده چالوس به دلیل رانش بی سابقه بسته شد

میانگین افزایش قیمت سالانه در کل شهر تهران 17.7 درصد است. بنابراین گزارش، در آبان ماه 1400 متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 32 میلیون و 9 هزار تن بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 1.2 و 17.7 درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات در این ماه حدود 7.3 هزار مورد است که نسبت به ماه قبل و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 33.5 و 63.5 درصد افزایش نشان می دهد.

قیمت خانه

دیدگاهتان را بنویسید