قیمت رهن و اجاره آپارتمان در تهران

در اکثر مناطق مصرفی تهران حداقل بودجه مورد نیاز برای اجاره آپارتمان سیار به چهار میلیون تن در هر متر مربع رسیده است و تنها چند محله دارای واحدهای کم ظرفیتی هستند که هزینه کمتری از این فایل دارند.

بررسی آخرین فایل های اجاره موجود در بازار مسکن نشان می دهد که به سختی می توان یک آپارتمان 50 متری با رهن کامل زیر 200 میلیون تن پیدا کرد.

به این ترتیب به نظر می رسد حداقل ارزش وام مسکن یک آپارتمان فول در تهران به چهار میلیون تن رسیده است و قیمت های کمتر تنها به مناطقی تعلق دارد که از نظر سرانه جمعیت شهری جزو کم برخوردارترین محله ها هستند.

البته فایل های موجود در بازار اجاره اغلب با قیمت پیشنهادی به صورت ترکیبی از رهن و اجاره ارائه می شود، بنابراین بخشی از ارزش رهن ملک با فرمول «ودیعه یک میلیون تومانی معادل یک میلیون تومان به اجاره ماهانه» تبدیل می شود. اجاره 30000 تومانی با مستاجرینی که توانایی پرداخت را دارند هماهنگ تر شود.

بازار اجاره امروز علاوه بر اینکه فایل های متنوعی ندارد، اما تعداد آپارتمان های اجاره ای موجود پاسخگوی نیاز متقاضیان است به شرطی که مالکان در قیمت های مزایده اعلام شده انعطاف داشته باشند.

برخی مستاجران جویای بازار معتقدند با توجه به ثبات نسبی قیمت مسکن از ابتدای سال جاری، اصرار مالکان برای افزایش اجاره بها توجیهی ندارد و در صورت متوقف نشدن افزایش سریع اجاره بها مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها خواهند شد.

رهن و آپارتمان برای اجاره

  فرشاد فرج سرباز می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید