قیمت خودروهای با حجم بالا در بازار

قیمت خودروهای داخلی در بازار در حالی ثبت شد که از ابتدای هفته شاهد نوسانات مداوم قیمت خودرو در بازار بودیم به طوری که برخی خودروهای داخلی با افزایش چند میلیونی و برخی دیگر یا افت قیمت داشتند یا تغییری نداشتند. در بازار قدردانی کردند.

به گفته فعالان بازار خودرو، این روند عمدتا به نرخ دلار بستگی دارد و افزایش و کاهش قیمت دلار نوساناتی را در بازار خودرو به همراه داشته است.

از سوی دیگر انتظار برای نتیجه این مرحله از مذاکرات نیز به بی میلی در بازار خودرو برای تغییر منجر شده و تغییرات ثبت شده در هفته جاری به دلیل کمبود برخی خودروها در بازار است.

در این شرایط و با اندکی نوسان صعودی نرخ دلار، شاهد توقف قیمت خودرو در بازار بودیم. در این شرایط می توان گفت امروز بازار خودرو به نوسان خفیف دلار توجهی نکرد و منتظر تغییرات بازار در روزهای آینده بود.

قیمت خودروهای با حجم بالا

  عکس/ این سارقان را شناسایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید