قیمت جدید مرغ زنده تعیین شد

آقای حبیب اسدال نژاد وی گفت: قیمت فعلی هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری 38 تا 41 هزار تومان است و مرغ گرم نیز کمتر از قیمت مصوب است.

به گفته وی هزینه امنیت غذایی هر کیلو یک مرغ زنده وی بر اساس مولفه های تولیدی شامل جوجه یک روزه ۴۹ هزار تومان اعلام کرد که برای این منظور از وزیر جهاد می خواهیم قیمت مرغ را تعدیل کند.

اسداله نژاد می گوید: طبق آمار 109 میلیون قطعه جوجه ریزی در خرداد جوجه ریزی شده است و با کاهش سرانه مصرف مشکلی در تامین وجود ندارد و در صورت افت جزئی عرضه، تامین از محل ذخایر حمایتی دام انجام می شود. امور

گشتی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گفت: قیمت فعلی جوجه یک روزه 11 تا 12 هزار تومان است که نسبت به هفته گذشته تغییر محسوسی داشته است. اما برای تامین منافع تولیدکنندگان، لازم بود این اتفاقات در بخش مرغ رخ دهد.

با اصلاح نظام یارانه ای، قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ 59 هزار و 800 تومان اعلام شد، اما به دلیل مازاد عرضه بر تقاضا، قیمت در اکثر استان ها کمتر از این رقم بود و صادرات را در دستور کار قرار داد. .

بررسی های میدانی در سطح بازار نشان می دهد که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ 53 تا 57 هزار تومان، پای مرغ از 50 تا 55 هزار تومان، سینه از 100 تا 103 هزار تومان و فیله مرغ از 105 تا 110 هزار تومان است.

  مخلفت زینعفان با صفحة قنوم ملاصل بر سیگرهای کاری شرکت های کند ملیتی

دیدگاهتان را بنویسید