قیمت برنج در حال کاهش است

قیمت برنج طارم و هاشمی درجه یک شمال 25 تا 35 هزار تومان کاهش یافت.

قیمت برنج در حال کاهش است

به گزارش خبر تایم، یکی از اعضای اتحادیه برنج فروشان استان مازندران گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج طارم و هاشمی طبقه اول کشت اول در شمال به 90 تا 95 هزار تومان رسید که نسبت به هفته های گذشته 25 تا 30 هزار تومان کاهش داشته است.

حسن تقی زاده در خصوص وضعیت بازار برنج در شمال کشور، برداشت برنج را در برخی مناطق آغاز کرد و افزود: در هفته های اخیر قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم در شمال کشور به بالاترین سطح رسیده است. 120 هزار تومان در هفته آینده شاهد افت قیمت در شمال کشور و بازار هستیم.

یکی از اعضای اتحادیه برنج فروشان مازندران گفت: اکنون برنج ممتاز برداشت شده است طارم و هاشمی برداشت برنج پرمحصول فجر، شیرودی و ندا از ابتدای شهریور ماه آغاز شده است.

قیمت برنج در شمال کشور از 58 تا 95 هزار تومان است

یکی از اعضای انجمن برنج فروشان استان مازندران بیان کرد: محصول برنجی که از کشاورزان خریداری می شود حداقل 10 تا 15 درصد شکستگی محصول و افت محصول دارد که باعث تفاوت جزئی در قیمت های عرضه شده به بازار می شود.

مثلا الان قیمت هر کیلو برنج طارم و هاشمی کلاس 1 پارسال با قیمت 80 تا 85 هزار تومان توسط کشاورزان خریداری و با قیمت 90 تا 95 هزار تومان در بازار به فروش می رسید.

حسن تقی زاده گفت: همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج پارسال 67 هزار تومان فجر، 55 هزار تومان شیرودی و 50 هزار تومان ندا شامل 10 تا 15 درصد بوده که به ترتیب 75 هزار تومان، 62 هزار تومان و 50 هزار تومان در بازار بوده است. شمال کشور به فروش می رسد.

  راهرو سرنوشت ساز بورس

این مقام صنفی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فرآیند برنج فراوان از هفته آینده به نظر می رسد قیمت این محصول در شمال کشور کاهش یابد.

بررسی میدانی خبرنگار ایرنا نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم برنج ممتاز در بازار تهران همچنان بین 110 تا 185 هزار تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید