قیمت اجاره آچارتمن در منطقه 5 تهران

با توجه به لیست های دیوار اجاره آپارتمان، لیستی از میانگین اجاره بهای آپارتمان در برخی محله های پنج شهرداری تهران به همراه درصد افزایش قیمت اجاره بها در یک سال گذشته را مشاهده می کنید.

بر اساس داده های جدول زیر، در بین مناطق منطقه 5 شهرداری تهران، جنت آباد جنوبی از مهر 1395 تا مهر 1393 با افزایش 35 درصدی قیمت اجاره همراه بوده و محله های شاهین و شهرزیبا نیز به ثبت رسیده اند. افزایش ماهانه اجاره بها حدود 43 درصد در سال گذشته.

منطقه باغ فیض در سال گذشته 46.8 درصد، شهران جنوبی با 47 درصد افزایش قیمت، پونک و جنت آباد شمالی با 48 درصد، جنت آباد مرکزی و اباذر با 49 درصد افزایش قیمت داشته اند. افزایش اجاره بها ماهانه در سال گذشته

خیابان های فردوس و شهران شمالی طی سال گذشته شاهد افزایش 51 درصدی قیمت اجاره آپارتمان بوده اند. در شهر نفت اجاره ماهانه ۵۲ درصد افزایش یافته است.

منطقه ارم با 54 درصد افزایش اجاره بها آپارتمان همراه با کوی بیمه با 59 درصد افزایش اجاره در سال گذشته در بین محله های جدول زیر بیشترین درصد افزایش اجاره آپارتمان را به خود اختصاص داده اند.

در جدول زیر میانگین اجاره ماهانه یک آپارتمان 80 متری در محله های منطقه 5 شهرداری تهران به همراه درصد افزایش اجاره بها طی سال گذشته را مشاهده می کنید.

قیمت اجاره آچارتمن

  دستور العمل اسموتی رژیمی

دیدگاهتان را بنویسید