قیمت آپارتمان در نقاط مختلف تهران

قیمت آپارتمان در تهران با عمر ساختمان بین یک تا 30 سال را در این گزارش مشاهده می کنید.

بر اساس مشاهدات میدانی در نقاط مختلف تهران، بسته به امکانات اطراف خانه و موقعیت مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. در این گزارش سعی شده است از هر یک از مناطق 22 گانه تهران با عمر ساختمانی بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر موردی از قیمت مسکن جمع آوری شود.

در نظر داشته باشید که قیمت ها بر حسب متر مربع و تقریبی می باشد، زیرا قیمت مسکن در تهران بسته به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا نظر مالک متفاوت است.

قیمت آپارتمان

  معلمان چه می خواهند؟

دیدگاهتان را بنویسید