قیمت آپارتمان در مرکز شهر تهران

منطقه 6 تهران واقع در محدوده مرکزی شهر می تواند به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه آپارتمان های کلنگی بدون امکانات فروش در حال حاضر ارائه شود.

منطقه 6 قبل از اینکه به عنوان یک منطقه مسکونی در شهر تهران شناخته شود با کارکرد غالب اداری و تجاری معرفی شد اما در عین حال محورهای مهمی در این خیابان با غلبه بافت مسکونی یا مختلط وجود دارد که متقاضیان به ویژه کارمندان تمایل به سکونت دارند. در این منطقه

با وجود اینکه منطقه 6 در محدوده طرح کنترل ترافیک و کنترل آلودگی هوا قرار دارد و تردد جاده ها مشمول عوارض است و این امر دافعه سکونت در این منطقه را افزایش می دهد، اما در عین حال منازل مسکونی در قسمت هایی از این منطقه واقع شده است. به منطقه 2، جزء واحدهای نسبتاً گران در تهران طبقه بندی می شود.

معروف ترین خیابان مسکونی منطقه 6 تهران، امیرآباد یا «کارگر شمالی» است که می توان آن را با ارزش ترین قسمت بازار مسکن در این منطقه دانست. در حالی که میانگین قیمت مسکن در سه ماهه ششم ماه گذشته حدود 44 میلیون تن بود، خانه های نوساز با قیمت 70 میلیون تن یا کمی کمتر و بیشتر در این خیابان بر اساس موقعیت و امکانات ملک اعلام شد.

در عین حال قیمت مسکن در خیابان های قلب منطقه اصلی زوجین و طرح انفرادی بسیار کمتر است. به عنوان مثال در خیابان سنایی قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی نوساز اغلب حدود 50 میلیون تن و کمتر از 60 میلیون تن است.

اما مهم ترین ویژگی بازار مسکن منطقه 6 در حال حاضر تبدیل شدن به مرکزی برای عرضه آپارتمان های کلنگی بدون امکانات رفاهی، اما به طور کلی بزرگ است. بنابراین، متقاضیان خانه های بزرگ که مایل به پرداخت هزینه برای بازسازی هستند، چندین گزینه در منطقه 6 دارند که می توانند برای آنها درخواست دهند.

  «سیر» عوارضی هم دارد؟!

قیمت آپارتمان

دیدگاهتان را بنویسید