قطار دوم در مسیر مشهد از ریل خارج شد

حسن نوری زاده گفت: روز گذشته یک قطار باری در محور سرخس از ریل خارج شد.

وی افزود: با توجه به زمان بر بودن تخلیه و بارگیری این قطار باری و از سوی دیگر با بررسی کارشناسان کمیسیون سوانح راه آهن و فرآیند بررسی بیمه ای، تردد قطار مایفر در مسیر مشهد – سرخس تا اطلاع ثانوی لغو شد.

وی افزود: میزان خسارت وارده به قطار باری مشهد-سرحس و راه آهن ترانزیتی و بین المللی هنوز مشخص نیست.

نوری زاده گفت: اما امروز و فردا تا رفع خسارت وارده به راه آهن، حرکت قطار مسافری بومی مشهد – سراس لغو شده است.

سرپرست استان سراس گفت: ظهور پدیده ریزگردها و همزمانی آن با بارندگی های اخیر باعث افزایش ضریب هدایت راه آهن و وقوع تصادفات در مسیرهای منحنی شده و اختلاف سطح ریل و سطح زمین باعث آسیب بیشتر شده است. به راه آهن

  لیگ اول "قهرمانان خنده"; زندگی به سبک افراد سرگرم کننده

دیدگاهتان را بنویسید