قسط وام مسکن چیست؟

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: اقساط ماهانه وام 450 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در تهران 3.5 تا 4 میلیون تومان است.

محمود محمودزاده با اشاره به وام 450 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در تهران گفت: میزان کمک های مالی به این تسهیلات در تهران 7 میلیون تومان نیست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیمی از سهم ها توسط دولت پرداخت می شود، میزان مشارکت به این تسهیلات 3.5 تا 4 میلیون تن خواهد بود. وی افزود: با توجه به طولانی بودن مدت بازپرداخت و افزایش نرخ سود، در صورت درخواست متقاضی، مشارکت در این تسهیلات برای دوره های 8 ساله، 10، 12 و 15 ساله امکان پذیر خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی پیش از این گفته بود: نهضت ملی مسکن تنها طرح حمایتی کشور در تاریخ انقلاب است که در آن اندازه و مزایای تسهیلات ثابت نیست و بر اساس نیاز و توان خانواده تعیین می شود. .

میزان تسهیلات از 250 تا 450 میلیون تن و نرخ سود از 5 تا 18 درصد متغیر است و یارانه سود برای همه بخش‌ها به صورت یکسان پرداخت نمی‌شود. تمرکز در فاز اول این طرح از دهک اول تا سوم و در فاز بعدی دهک پنجم درآمدی است.

  در این شرایط باید فاتحه تیم ملی را بخوانیم

دیدگاهتان را بنویسید