قتل یک پاکبان در مشهد با تیراندازی

بازپرس ویژه قتل عمد خراسان رضوی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد جزئیات ترور پاکبان مشهد در خیابان کشمیری 62 را اعلام کرد.

صادق صفری در خصوص جزئیات ترور پاکبان مشهدی گفت: پاکبان عیسی جلاریان 55 ساله ساعت 8:45 ساعت 8:45 در خیابان کشمیری در حال انجام وظیفه بود و با لباس شخصی مشغول به کار بود.

وی افزود: علت قتل شلیک گلوله به سر این مرد وارسته بود که البته گلوله های دیگری نیز از زیر زانو او شلیک شد.

قتل یک قدیس
صفری گفت: 5 فشنگ در محل کشف شد که یکی از آنها به یک قبضه اسلحه کلاشینکف و چهار فشنگ متصل به کلت کمری احتمالا بیش از یک مهاجم بود.

بازپرس ویژه قتل عمد از دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: احتمالاً انگیزه قتل شخصی بوده و یا پاکبان شاهد پرونده یا گزارش جنایت بوده است. ما تصاویر دوربین را بررسی می کنیم و شواهد را برای شناسایی مهاجم بررسی می کنیم.

صبح امروز هشتم اردیبهشت ماه، فرد یا افراد ناشناس با شلیک گلوله یکی از مقدسین را در ربع سوم مشهد به شهادت رساندند. گزارش های اولیه حاکی از شلیک حداقل چهار گلوله به سمت کشیش است.

  چگونه برای 10 سال زندگی خود برنامه ریزی کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید