قتل یک جوان به بهانه بازی در فیلم سیاه!

440873 462 خبر مرکزی

پرونده پسر جوانی که به اتهام آزار و اذیت یکی از دوستانش را کشته بود، پس از لغو حکم قتل توسط دیوان عالی کشور در دادگاه کیفری استان تهران شکل گرفت.

دادگاه در سال 1997 با قتل یک پسر 19 ساله آغاز شد. شاهدان بعداً به پلیس گفتند که پسر قبل از مرگ گفته بود که با چاقو خورده است و به سختی می تواند صحبت کند و گفت که دوستش بهرام او را آزار داده است.

بنابراین ماموران شناسایی و دستگیری بهرام را در دستور کار خود قرار دادند تا اینکه موفق به دستگیری او در منزلش شدند.

بهرام پس از دستگیری و در بازجویی های اولیه به قتل اعتراف کرد و درباره انگیزه خود گفت: با اینکه 3 سال از مقتول کوچکتر بودم اما با هم دوست بودیم و او همیشه مرا بیش از حد دوست داشت تا اینکه یک روز از من خواست. حاضر شدم به خانه اش بروم اما او مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و از آن روز عکس گرفت و از آن روز دیگر زندگی عادی نداشتم.

چند بار خواستم خودمو بکشم بارها از او خواستم فیلمی را که از من گرفته حذف کند اما او نپذیرفت و به تهدید من با همان فیلم ادامه داد.

روز حادثه با او قرار گذاشتم که فیلمش را بگیرم اما او باز هم حاضر نشد فیلم را حذف کند یا به من بدهد که باعث دعوایمان شد و من با عصبانیت به شکمش چاقو زدم و او را به پهلوی انداخت. از خیابان و من رفتم.

  دلایل عدم نگهداری در یخچال - زمان خبر است

با اعترافات متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در ابتدای جلسه دادگاه اولیای دم مقتول به عنوان اولیای دم خواستار قصاص شدند و پدر مقتول با مراجعه به پایگاه گفت: اصلا حاضر نیستیم او را بابت اتهامی که متهم به پسرمان وارد کرده ببخشیم. “

متهم سپس به پاسگاه رفت و گفت: اعتراف می کنم که او را کشته ام اما او مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و از من عکس گرفت. او با این فیلم از من اخاذی کرد و مجبورم کرد به آن گوش کنم وگرنه فیلم را منتشر می کرد و به همه دوستان مشترکمان می گفت که بین ما چه گذشت. روز حادثه وقتی او را با چاقو زدم گوشی را برداشتم و رفتم.

قاضی گفت: با توجه به اظهارات شما نه گوشی و نه فیلمی که مدعی هستید از شما گرفته نشده است. متهم پاسخ داد: گوشی دوستم را دادم تا قفل آن را باز کند و فیلم را پاک کند، اما نتوانست. بنابراین گوشیم را شکستم و آن را در رودخانه انداختم.

در پایان جلسه و با توجه به مواد پرونده، قضات برای صدور حکم عجله کردند و حکم به فوت مقتول دادند که با اعتراض اولیای دم همراه شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت.

در دادگاه قضات پس از رسیدگی به این پرونده با نقض حکم، برای بررسی بیشتر اعلام کردند که رابطه مالی متهم و مقتول باید با دقت بیشتری بررسی شود. دهمین دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. پس از ارائه آخرین دفاعیات متهم، قضات پس از بررسی مستندات پرونده برای صدور رأی وارد دادگاه شدند.

  جلسه مجمع عمومی عادی بانک گردشگری برای انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد

منبع: روزنامه ایران

دیدگاهتان را بنویسید