قتل دختر 5 ساله پس از آزار و اذیت

ساعت 22:30 پنج شنبه 8 اردیبهشت ماه، زن جوان زباله ها را برد تا زباله ها را دفع کند. دم در نگاهش به دختر رها شده اش افتاد. دخترک به سختی نفس می کشید. او را در آغوش گرفت و به درمانگاه محله ای در پردیس برد، اما صبح روز بعد فوت کرد.

ساعت 9:45 صبح جمعه مرگ مشکوک وی به بازپرس جنایی تهران اعلام شد. بر روی بدن وی کبودی و سوختگی وجود دارد که نشان از کودک آزاری دارد.

مادر این کودک در تحقیقات گفت: با شوهرم بحث کردم و از هم جدا شدیم. من با دخترم زندگی می کردم. شوهرم در پاکدشت زندگی می کرد، گاهی می آمد و دخترمان را با خود می برد. او سه شب پیش آمد پیش من و دخترمان را با خود برد و پنج شنبه شب او را نیمه جان در خانه رها کرد.

با این اظهارات پدر کودک دستگیر شد و در تحقیقات گفت: درخواست همسر سابقم را قبول ندارم. بچه پیش مادرش بود و به خانه من نیامد. همسر سابقم با مردی رابطه دارد و این مرد تهدید کرده بود که بچه را به بهزیستی یا من می دهد. همسرم و این مرد مرتکب قتل شدند.

محمد وهابی بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران با تایید این خبر گفت: پدر این کودک به عنوان مظنون دستگیر شده و تحقیقات درباره اظهارات و ادعاهای وی ادامه دارد. با توجه به آزار و اذیت دختر جوان، بخشی از پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است که در حال رسیدگی است.

  قتل لینکلن در تئاتر!

دیدگاهتان را بنویسید