قاچاق گندم، آرد و روغن از کشور بدون نظارت دولتی

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در زمینه حذف یارانه آرد صنعتی گفت: یکی از دلایل قاچاق آرد، گندم، روغن و سوخت در کشور عدم نظارت دقیق در این زمینه است. اگر دولت نظارت دقیق داشت، نیازی به صرف این میزان هزینه برای واردات کالاهای اساسی نبود.

قاچاق گندم، آرد و روغن از کشور بدون نظارت دولتی

ذبیحوله اعظمی سردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با نبض بازار، از نشست اعضای کمیسیون کشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی آثار لغو یارانه آرد خبر داد. فردا در کمیسیون برگزار می شود و افزود: سوخت کشور عدم نظارت دقیق در این زمینه است. اگر دولت نظارت دقیق داشت، نیازی به افزایش سریع قیمت کالاها و یا صرف این میزان ارز برای واردات کالاهای اساسی نبود.

وی افزود: مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تلاش کرده اند تا در این زمینه با مدیریت وزارت جهادکشاورزی تصمیم گیری کنند، اما این وزارتخانه برای ساماندهی نیروهای خود برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی 6 ماه وقت گذاشت. .

نیمی از حیوانات رها شدند

اعظمی ساردویی در خصوص انباشته شدن ماکارونی و افت آن در بازار توسط شرکت های تولیدی گفت: وقوع این تخلفات قابل پیش بینی است. دو سال پیش حتی نیمی از مواد اولیه دامی که با ارز دولتی وارد کشور می شد از بازار آزاد تامین می شد و تنها نیمی از آن در سامانه بازار توزیع می شد.

یارانه های دردناک اما اجباری جراحی را حذف کنید

وی با اشاره به لغو یارانه آرد صنعتی و صنعتی ادامه داد: طبیعتا در این بین تخلفاتی صورت می گیرد اما باید راه بسته شود. حذف یارانه برخی کالاها عملیات دردناکی است که باید انجام شود.

  درک دانشمندان از تغییراتی که تاج در مغز ایجاد می کند

فساد و رانت بالا در یارانه های موجود

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: فساد و رانت در توزیع یارانه ها زیاد است و طبیعی است که مقاومت و واکنش های بازار وجود داشته باشد.

عملکرد ناقص و ضعیف دولت در حذف یارانه تولید آرد

اعظمی ساردویی با اشاره به عملکرد ناقص و ضعیف دولت در اجرای لغو یارانه آرد، صنعت و صنعت، گفت: بی اعتقادی به یارانه آرد واحدهای صنعتی باید بدون توضیح به افراد یا گروه های هدف، رفع شود. مکانیزم برای مشکل افزایش قیمت ها در دسترس است.

دیدگاهتان را بنویسید