قانون اساسي؛ بازگشت یا بررسی؟

خبر مرکزی- طبق قانون اساسی دوره مشروطه، شاه باید سلطنت کند نه حکومت!

این یک امر موضوع همه مبارزات و نهضت های بعد از مشروطه شد زیرا پس از مشروطه هیچ یک از شاهان به محدودیت قدرت راضی نبودند و به استبداد و دیکتاتوری کشیده شدند و این باعث نارضایتی و اعتراضات مردمی شد.

اگر قانون اساسی مشروطه توسط شاه اجرا می شد، شاید شاهد انقلاب اسلامی ایران نبودیم.

به هر حال نتیجه ظلم و دیکتاتوری شاهان قاجار و پهلوی نطفه انقلاب اسلامی را پدید آورد و اوج نارضایتی مردمی به پیروزی انقلاب 57 انجامید.

مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی با تجربه دو انقلاب و انقلاب مشروطه و ملی مصدق در سراسر جهان، با وسواس و احتیاط سعی در تعیین و توازن توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی داشت و همواره نگران بود. در مورد بازگشت دیکتاتوری که همان تمرکز قدرت است، این در جزئیات مذاکرات مجلس خبرگان آشکار و ملموس است.

در حال حاضر پس از گذشت 44 سال از انقلاب اسلامی، مردم ما با قانون اساسی روبرو هستند که برخی از اصول آن اجرایی نشده و به فراموشی سپرده شده است.

اصول آزادی بیان، عقیده، احزاب، رسانه ها و…

اصول مبارزه با شکنجه و دستگیری غیرقانونی و…

اصول تامین حقوق اساسی و کرامت انسانی منطبق با حقوق مدنی و بشری و…

اصول تامین معیشت، اشتغال، مسکن، ازدواج، تحصیل، بهداشت و درمان و…

اصول آزادی تظاهرات مسالمت آمیز و اراده ملت در همه پرسی و همه پرسی در مورد مسائل مهم کشور و…

اصول آزادی سکونت، نوع کار، پوشش، گویش، زبان، آداب و سنن اقوام، مذاهب و غیره.

  عکس / اولین گوشی تصویری

اکنون نظام جمهوری اسلامی برای ادامه حیات و بقای خود چاره ای جز رعایت حسن اجرای اصول قانون اساسی و جلب رضایت نسبی مردم و یا برعکس نادیده گرفتن اجرای اصول ندارد. قانون اساسی و در نتیجه اعتراضات و نارضایتی عمومی افزایش می یابد و بالاخره نارضایتی مردم به قانون اساسی باز می گردد و شاید اراده ملت تغییر و بازنگری قانون اساسی برای اجرای عدالت و آزادی باشد.

*نماینده مردم در مجلس ششم

منبع: علامت تجاری

2023-01-06 02:55:40

دیدگاهتان را بنویسید