فیلم وحشتناک لحظه ورود سیل به امامزاده داود

لحظات وحشتناک ورود سیل به امامزاده داود و فریاد وحشت مردم

فیلم وحشتناک لحظه ورود سیل به امامزاده داود

به گزارش خبر، تصاویری از لحظات هولناک ورود سیل به امامزاده داوود پس از بارندگی دیشب را مشاهده کنید.

  نذر 5 میلیاردی برای قاتل تاجر زعفران

دیدگاهتان را بنویسید