فطریه را چه زمانی باید کرد؟

بسیار مهم است که بدانیم کارهای زیادی با آن وجود دارد.

من حقیقت جهان و قدرت جهان اسلام را می دانم. میزان فطریه معادل مبلغ سه قوت غالب (غذای روزمره) موارد استفاده از افراد است که می‌توانند (برای کسانی که بیشتر نان می‌خورند) یا برنج یا ذرت کشمش یا خرما باشد و مانند اینها باشد.

بنا بر آنچه از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده، روزه دار از غروب شب عید فطر می‌تواند فطریه را بپردازد یا کنار بگذارد و بنابر احتیاط واجب، مکلف باید فطریه را پیش از نماز عید به فقیر بپردازد. اگر هیچ اطلاعاتی ندارید، اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.

اما اگر تا ظهر به فقیر ندارد، فطریه را کنار بگذارد و هر گاه دسترسی پیدا کند به فقیر بدهد و اگر کنار نگذاشته باشد نیز بنا بر احتیاط واجب ساقط نمی‌شود و باید با قصد قربت و بدون نیت ادا و قضا، فطریه را بپردازد.

  شیدایی برای زیبایی حتی پشت ماسک

دیدگاهتان را بنویسید