فراخوان ایران خودرو و سایپا به سازمان بازرسی

در پی برگزاری جلسات تخصصی و بازدید در محل سازمان بازرسی خودرو ایران، سایپا و قطعه سازان برای نظارت بر تجاری سازی و تکمیل خودروهای معیوب، با توجه به مدارک مثبته، اخطار مناسب برای زمان بندی و لزوم کاهش این خودروها به وزارتخانه داده شد. سایلنس و خودروسازان برای کاهش شعله ور شدن بازار خودرو.

بنابراین، به دلیل عدم اقدام اجرایی در راستای برنامه‌های پیشنهادی خودروسازان، روند کند کاهش خودروهای معیوب در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب شد تا سازمان بازرسی کل کشور بر اساس بند 3 ماده 45 (3) قانون بازرسی کل کشور. آیین نامه عمومی . . قانون سیاست، اصل 44 قانون اساسی، اقدامات خودروسازان را از مصادیق انباشت منجر به اخلال در رقابت تلقی کرده و با اطلاع اعضای هیأت مدیره خودروسازان برای استماع حمایت‌های خود به منظور ادامه فرآیندهای لازم در مطابق آئین نامه قانون تأسیس سازمان.

  گفتگوی تلفنی روسای جمهور تاجیکستان و قرقیزستان

دیدگاهتان را بنویسید