فتوای مقام معظم رهبری برای نمایش ساز در تلویزیون

به نظر می رسد چنین تصمیمی باید دارای شرع و فقه باشد. پس در یک استفتاء از مقام معظم رهبری پرسیدیم که فتوای ایشان برای نمایش آلات موسیقی در تلویزیون چیست؟

متن فتوای مقام معظم رهبری در پاسخ به این حقیقت به این شرح است: بین تلویزیون و جاهای دیگر نیست.

آنچه از این فتوا برمی آید این است که نه تنها نمایش ساز که صدای آن در حال نواخته است مجاز است، بلکه خرید و فروش آن از طریق تبلیغات رادیویی نیز اشکالی ندارد.

این در حالی است که در موارد بسیار معدودی مانند شبکه های رادیویی خارجی، گاهی ابزار نمایش داده می شود و این به یکی از سوالات قدیمی تبدیل شده است که چرا واقعا این ابزار نمایش داده نمی شود؟

عسگر پورمحمدی که زمانی معاون صدا و سیما بود، اخیرا در پاسخ به سوالی گفته است که بهتر است در این باره تجدید نظر شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

  8 توصیه فرهنگستان علوم پزشکی برای آموزش حضوری

دیدگاهتان را بنویسید