فال حافظ 30 خرداد 1401

فال گرفتن از آثار ادبی یکی از باورهای قدیمی این منطقه است. با گذشت زمان، مردم این سرزمین به نویسندگانی روی آوردند که فکر می کردند حق استفاده از این کلمه را دارند.

با گذشت زمان اما تنها فال حافظ در فرهنگ عامه ما باقی مانده است.

گوهر انبار مخفی همان است که بود
ترفند این است که آن را مهر و موم کنید و نشان دهید که بوده است
عاشقان در زمره اولیاء هستند
به ناچار چشم گهربار همان است که بود
از صبا بخواهید که ما را تمام شب تا سحر ببرد
بوی موهاتون همون بوی مونس جان
دنبال انار نیست وگرنه خورشید است
هنوز در تمرین کندن و کندن بود
عبادت غم انگیز خود را دریاب
بیچاره زن همان مراقبی است که خودش بود
رنگ خون دل ما را که پنهان می کنی
هنوز در لب های شما قابل مشاهده است
گفتم دیگه رها نکن
سالها گذشت و همینطور شد
داستان چشم های خون آلود را به خاطر بسپار
که همان آب روان این چشمه است

توضیحات: حقهی مهر: به تقویت اول و دوم بارگاه عشق و محبت، استعاره مکنیا /نگران: اضطراب و ترس /زلف هندو: موهای مشکی جذاب

تفسیر عرفانی

جواهر خزانه اسرار چنان است که بود و صندوق مهر با مهری که بود باقی می ماند. معنایش از این شعر این است که پرهیزگارانی که بر دلشان مهر دوستی بسته است، گرچه جانشان را فدای عزیزی می کنند، هنوز دلی در تب دارند و دلی سوزان بر وجودشان حکومت می کند.

تفسیر اشعار

تو نسبت به معشوقت بیشتر از قبل مدارا کردی. شما الان کمتر به او توجه می کنید، اما او همچنان منتظر رحمت شماست زیرا به اخلاق خوب شما اعتقاد دارد. مطمئن باشید خدا پشتیبان است. حالا به عذرخواهی و دلجویی او فکر کنید.

  آمار مرگ تاج، امروز 14/04/04

دیدگاهتان را بنویسید