فال حافظ 24 خرداد 1401

مروه یا فال از آثار ادبی یکی از باورهای قدیمی این منطقه است. با گذشت زمان مردم این سرزمین به نویسندگانی روی آوردند که فکر می کردند حق استفاده از این کلمه را دارند.

با گذشت زمان اما تنها فال حافظ در فرهنگ عامه ما باقی مانده است.

خوشحالم و با صدای بلند می گویم
که نفس زندگی را از جام می جویم
در مقابل زهد ننشین
من شاگرد یک شنل کامل هستم
افسانه گیجی و ابروی دوست شدم
همانطور که گفتم چوگانش را کشید
موگان گرم و نه پیر در را باز کرد
کدام در را بزنم و کجا را نگاه کنم؟
ماشین را در این چمن سرزنش نکنید
ما می رویم در حالی که آنها مرا بزرگ می کنند
صومعه و ویرانه های وسط را می بینید
خدا گواه ماست که هر کجا او باشد با او هستیم
غبار راه، کیمیای آبادانی است
بنده دولت این سرزمین کهربایی هستم
از شور نرگس مست بالا
صدای لاله را با لیوانی بر لب شنید
او را با دلی پاک به فتوای حافظ بیاورید
ما پودر براق را به رحمت قد می فروشیم

توضیحات: نسیم حیات: گل زندگی مبارک / ابوالزهد: اول از همه، اسیدیته زهد / دسته بندی: به فتح اول و سکوت دوم فریب و ریا

تفسیر عرفانی

خوشحالم و با صدای بلند فریاد می زنم که از یک جام شراب به دنبال بوی زندگی هستم. مقصود او از این شعر این است که مسافران راه دوستی، جرعه ای از جام معرفت الهی را می خواهند تا در شادی قدم بردارند. در واقع می توان گفت که طرفداران راهنما راه را هدایت می کنند زیرا راهی جز روی آوردن به او نمی بینند.

  طرز تهیه شربت خاکشیر برای پاکسازی کبد

تفسیر اشعار

اگر احساس کمال می کنید و خود را فردی با تقوا می دانید، مواظب باشید مغرور نشوید و روحیات شما را ناامید نکند. قدر فرصت هایی که برای کمک به دیگران دارید را بدانید.

دیدگاهتان را بنویسید