فال حافظ 2 تیر 1401

فال گرفتن از آثار ادبی یکی از باورهای قدیمی این منطقه است. با گذشت زمان، مردم این سرزمین به نویسندگانی روی آوردند که فکر می کردند حق استفاده از این کلمه را دارند.

با گذشت زمان اما تنها فال حافظ در فرهنگ عامه ما باقی مانده است.

عمر بر اثر نازایی و هوی و هوس درگذشت
ای پسر، جامی به تو می دهم تا به پیری برسی
چه قندهایی در این شهر هستند که قانع شوند
شاهزادگان در راه رسیدن به وضعیت مگس ها
با غلامان زیاد دوش گرفتم
بیچاره عاشق چی میگی؟
از دلش خون می آمد چون باید ناف داشت
او که در دنیا معروف شد سیاه شد
حیف که میتونی انجام بدی
فلالی لک در بشاهاب قابس
کاروان به راه افتاد و تو پیش رویت در بیابان خوابیدی
بدون اینکه از غرش چند تی شرت خبر داشته باشم
بال ها را باز کنید و از درخت توبا ماده سوت بزنید
حیف که تو یک پرنده در قفس هستی
تا اینکه روح مقصر را گرفت
بعد از یک نفس خوب آتش را روشن کردیم
چند پا در هوای تو از هر طرف حافظ
خدا رحمت کند یا دعا کند

توضیحات: رامبل: به پیوست اول و لول دوم و به پیوست سوم تماس و آهنگ /پیراهن ورزشی: برای فتح زنگ ها و سوت های اول و دوم /مجر: به جناح اول و سکون ثانی و فتح سوم شمعدان.

تفسیر عرفانی

وقتم تلف شد رسر پسر! امیدوارم پیر شوی، پس یک لیوان شراب به من بده. در معنای این شعر می توان گفت که جهان در حال چرخش و گذر است. پس تنها آنها می توانند دوستی را ملاقات کنند که روزگار خود را به غفلت نگذراند و از جام شراب معرفت بهره مند شود و بدین ترتیب خود را از سلول بدن رهایی بخشد.

  جوزف بورل: نفت روسیه را تحریم خواهیم کرد

تفسیر اشعار

اگر مجذوب معنویت و کمالات معنوی هستید، خداوند کفایت می کند. توجه داشته باشید که اگر انجام دهید، کمالات دیگری برای شما ممکن است. در این صورت عشق زمینی شما نیز رنگ و بوی ملکوتی پیدا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید