فال حافظ 18 خرداد 1401

فال گرفتن از آثار ادبی یکی از باورهای قدیمی این منطقه است. با گذشت زمان، مردم این سرزمین به نویسندگانی روی آوردند که فکر می کردند حق استفاده از این کلمه را دارند.

با گذشت زمان اما تنها فال حافظ در فرهنگ عامه ما باقی مانده است.

گره ها را از زلف یار باز کنید
شب بخیر با این داستان
حضور خلوت یکی است و دوستان جمع شده اند
این آیه را بخوانید و در را باز کنید
رباب و چنگ را فریاد بلند می گویند
پیام راز را بشنو
برای روح دوستی که برایت غمگین نیست
اگر به الطاف اعتقاد داشته باشید، کار خواهد کرد
بین عاشق و عاشق تفاوت زیادی وجود دارد
عزیزم را انتخاب کن، به آن نیاز داری
این اولین خطبه پیرمرد است
برای اجتناب از صاحب دگرجنسگرا
هرکس در این دایره نباشد برای عشق زنده است
به فتوای من او را دعا نکن
و اگر از تو اجر بخواهد حافظ
آن را برای عزیزتان خوب کنید

توضیحات: همکاران: همکاران موضوع انجمن /جذاب: چون معشوق محرومیت و بیهودگی را نشان می دهد/نیاز: میل و میل، وسعت و نیاز.

تفسیر عرفانی

آه، سخنان من! گره زلف یار را باز کنید. معنایش در این شعر این است که عاشقان در درگاه دوست باید با حضور دل در محضر معشوق حاضر شوند و بر لطف بیکران او تکیه کنند. در این صورت غم عشق به او قداست آنها را نمی پوشاند و رسوا نمی کند.

تفسیر اشعار

یک نفر منتظر شماست و تا به شما نرسد آرام نمی گیرد. خیلی دعا کرد، اما چه خوب، چیزی که اثری نداشت، اما همچنان امید به وصال داشت.

  گیاه وحشی و لاغری

دیدگاهتان را بنویسید