فال حافظ 11 اردیبهشت 1401

فال گرفتن از آثار ادبی یکی از باورهای قدیمی این منطقه است. با گذشت زمان مردم این سرزمین به نویسندگانی روی آوردند که فکر می کردند حق استفاده از این کلمه را دارند.

با گذشت زمان اما تنها فال حافظ در فرهنگ عامه ما باقی مانده است.

اگر از باغ تو میوه بچینم چی؟
بگذار ببینم جلوی چراغت چه خبر است
یا در سایه کنفی این سرو بلند قرار دهید
اگر مدتی سوخته بنشینم چه؟
پایان آثار خاتم جمشید همایون
اگر عکس شما از نقش را ندیدم چه می شد؟
واعظ شهر چو مهر ملک و شهنا را برگزید
اگر چاپ را انتخاب کنم چطور؟
ذهنم خانه به خانه می چرخد
من از قبل دیدم که در خانه مذهبی من چه اتفاقی خواهد افتاد
او زندگی پرهزینه ای را به عنوان یک معشوقه و مادر سپری کرد

چه اتفاقی برای من می افتد، چه اتفاقی برای من می افتد
خواجه می دانست که من عاشق هستم و چیزی نگفت
حافظ هم می داند چه بر سر من می آید

توضیحات: در باغ شما: در استعاره از اهمیت باغ نجاری شما /میوه: استعاره به معنای بوسه /سرو بلند: به استعاره از اهمیت رشدسوخته: جانم را در آتش هودج (صفت و صفت) سوختم.

تفسیر عرفانی

اگر از باغ وصال تو را ببوسم چه می شود و اگر چهره تو را در نور ببینم چه می شود؟ معنای این شعر این است که عاشقان گاه چنان محبوب می شوند که می خواهند اثری از آن در آنها متبلور شود; زیرا وقتی به آن نگاه می کنند عقل و خرد از ذهنشان پاک می شود.

  خواص بی نظیر لوبیا برای سلامتی

تفسیر اشعار

اگر عاشق شدید بدانید که شورشی در کار نیست و به سرعت در آن غرق خواهید شد اما مراقب باشید در غیر این صورت عزیزتان را از دست خواهید داد.

دیدگاهتان را بنویسید