فال حافظ 1 تیر 1401

فال گرفتن از آثار ادبی یکی از باورهای قدیمی این منطقه است. با گذشت زمان، مردم این سرزمین به نویسندگانی روی آوردند که فکر می کردند حق استفاده از این کلمه را دارند.

با گذشت زمان اما تنها فال حافظ در فرهنگ عامه ما باقی مانده است.

من او را رها کردم و او از من رد نشد
صد چشم مهربون داشتم و نظری نداد
سیل سردردها به کین نرسید
قطرات باران روی سنگ تاثیری نداشت
یا خداوند را در این جوان شجاع نگه دار
پیکان به گوشه نشینان هشدار نداد
من ماهی و مرغ افغانی نمی خورم
وانگ به شوخی گفت که از خواب بیدار نشده است

می خواستم او وارد شمع شود
نسیم صبح را از دست نداد
یانا که سخت دل است
کو جان خود را از زخم تیغ محافظت نکرد
ترفندی با زبان بریده حافظ در انجمن
راز تو را به کسی نگفت تا زمانی که نرفت

توضیحات: نظرات: نگاه مهربان /بشقاب: خارهای سنگی

تفسیر عرفانی

برگشتم به سمت کشوری که از آنجا عبور می کرد و از کنارم گذشت. از او امید به لطف داشتم اما نگاه مهربانی به من نداشت. معنایش از این شعر این است که متقیان در محضر معشوق چشمشان به درگاه معشوق است و بدین ترتیب اشک های فراوانی می ریزند تا مورد قبول او قرار گیرند و به دیدار او نایل شوند.

تفسیر اشعار

بعد از همه سختی ها و رنج ها، آسایش در راه است. برای موفقیت در کار، لازم نیست از سختی های آن بترسید. به خدا توکل کن و به گناه دیگران اهمیت نده. چیزی را با دقت مطالعه کنید، مطمئناً موفق خواهید شد.

  قیمت جهانی طلا امروز 14/04/04

دیدگاهتان را بنویسید