فال حافظ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

فال گرفتن از آثار ادبی یکی از باورهای قدیمی این منطقه است. با گذشت زمان، مردم این سرزمین به نویسندگانی روی آوردند که فکر می کردند حق استفاده از این کلمه را دارند.

با گذشت زمان اما تنها فال حافظ در فرهنگ عامه ما باقی مانده است.

نفس باد صبا خواهد وزید
دنیای قدیم دوباره جوان خواهد شد
ارغوان به سامان عقیق خواهد داد
چشمان نرگس نگران شقایق خواهد بود
این امتداد که از غم بلبل می گیرد
در کنار حجاب گل ها فریاد زنان خواهد آمد
اگر در مسجد خرابم، انتقاد نکن
جلسه خطبه طولانی است و وقتش می رسد

ای دل عشقت، امروز به فردا فکر کن
نقد بقا که تضمین خواهد شد
ماه شعبان به دست قابیل در آفتاب است
این تا شب عید فطر خواهد بود
گل گران است، غارت حساب می شود
این به باغ آمد و خواهد شد
سخنران مجلس انس، غزل سرا و سرود است
چند بار اتفاق افتاده و خواهد شد
حافظ از اقلیم هستی به تو رسید
حتی یک قدم برای خداحافظی

توضیحات: جام عقیقی: لیوان عقیق یا قرمز /طول: به سوی فتح تا و زم وای صبر و ظلم سرچشمه تعامل /آفتاب: مهر رخشان

تفسیر عرفانی

باد صبح، زیرا مشک می شود و جهان کهن دوباره جوان می شود. معنایش از این شعر این است که جویندگان حضور دوست که همیشه در غم و اندوه و دوری از دوست هستند، با تمام شوق و اشتیاق می کوشند که بر این غم غلبه کنند، زیرا در این چرخ شادی و شادی را نباید یافت. برای یک روز دیگر؛ زیرا امکانات فوراً از بین می رود و فرصت نوشیدن شراب ناب دانش به کلی از بین می رود.

  اینفوگرافیک / شماره تلفن های اولیه سفر

تفسیر اشعار

شما فردی جذاب هستید و توجه همه را به خود جلب می کنید. کسی منتظر شماست، تا دیر نشده به ملاقات او عجله کنید.

دیدگاهتان را بنویسید