فال حافظ در 28 ژوئن 1401

فال گرفتن از آثار ادبی یکی از باورهای قدیمی این منطقه است. با گذشت زمان، مردم این سرزمین به نویسندگانی روی آوردند که فکر می کردند حق استفاده از این کلمه را دارند.

با گذشت زمان اما تنها فال حافظ در فرهنگ عامه ما باقی مانده است.

مژگانم را با هزاران تجاوز در دینم سیاه کن
بگذار هزاران درد چشمان بیمارت را تسکین دهم
همنشین دلی که یارانش را فراموش کرد
بگذار یک روز بدون یاد تو بشینم
دنیا پیر شده و فریاد زدن بر سر این فرهادکش بی اساس است
کسی که سحر و حیله خود را ساخته روح شیرین من را خسته کرد
در عرق آتش غرق شدم، مثل گل عرق ریختم
باد شب، نسیم عرق را بیاور
دنیای فانی و بقیه فدای شاهد و ساقی
من پادشاه جهان را طفیلی از عشق می بینم
اگر به جای من دیگری را انتخاب کرد، دوست حاکم اوست
من از انتخاب ایان به جای دوستم ممنوع هستم
صبح بخیر، بلبل کجاست؟
که سر و صدا می کند، در سرم خواب می بینم
شب مرگ او از تخت رومی در کاخ هورالعین
اگر در لحظه مرگ باشی، شمعی روشن می کنم
حدیث مورد نظر در این نامه ثبت شده است
باید درست باشد که حافظ تلقین را به من داده است

شرح: فتح اولین صدا برای تنبیه خان است /مرگ: برای انتقال به کسر اول و استاز دوم با انتقال /حورالعین: زمان گشاد سیاهی چشم آسمانی

تفسیر عرفانی

با مژه های سیاهت سوراخ های زیادی در دینم ایجاد کردی، حالا بگذار هزاران درد را از چشمانت پاک کنم. معنایش از این شعر این است که عاشقان یار اتفاقی، به نعمت عشق دنیا و آخرت، خود را فدای دوست می کنند و پیوسته در آتش فراق او می درخشند; زیرا عشق به او را اساس وجود خود می دانند. همچنین باید گفت که برای عاشق هر آنچه از دوست می آید نیکو است، زیرا همه چیز با اوست.

  بزرگترین راز ثروتمند شدن

تفسیر اشعار

رسیدن به هر هدفی در زندگی نیازمند تلاش و توکل به خداست که اگر این دو مقوله را سرلوحه کار خود قرار دهیم به هر هدفی که داریم می رسیم. به خواست خدا.

دیدگاهتان را بنویسید