فال حافظ، 7 اردیبهشت 1401

فال گرفتن از آثار ادبی یکی از باورهای قدیمی این منطقه است. با گذشت زمان، مردم این سرزمین به نویسندگانی روی آوردند که فکر می کردند حق استفاده از این کلمه را دارند.

با گذشت زمان اما تنها فال حافظ در فرهنگ عامه ما باقی مانده است.

من در حال گرفتن آن هستم
من دارم کاری می کنم که ناراحتم می کند

تنهایی جایی نیست که در مورد متضادها صحبت کنیم
دیو چو تبدیل به یک فرشته می شود

حاکمان از تاریکی شب یلدا می گویند
نور خورشید جوی است که طلوع می کند

تقدیم به ارباب بی رحم دنیا
خواجه چند روستا خواهد داشت؟

از شما خواسته نشود گنج پیدا کنید
از نظر راهی که پیش می رود

صالح و طالح ملک خود را ساختند
مورد قبول و بررسی قرار گیرد

بلبل تا آخر عمر تو را دوست دارد
باغ سبز می شود و شاخه های گل رشد می کنند

بی توجهی حافظ در این زمینه جای تعجب ندارد
هر کس به میخانه می رود نمی داند

توضیحات: طالح: به قسمت دوم رفتار بد / بیا دیگه: میوه دادن و شکوفه دادن /سردرد: خانه کوچک و کوچک، خانه کوچک، در استعاره به معنای جهان یا جهان است.

تفسیر عرفانی

تصمیم گرفتم اگر بتوانم کاری کنم که غم و اندوهم تمام شود. معنای این شعر این است که هر که به دنبال هدف باشد، باید دائماً در جستجوی وادی باشد و آن را نگشاید، زیرا تنها از طریق این وادی می تواند هدف را بیابد و غم و رنج پایان یابد.

  ترک ماشین جواد عزتی در جاده شمال!

تفسیر اشعار

هوا خوب به نظر می رسد و روزها خوب است، اما فریب دنیا را نخورید که بسیار حیله گر است. سعی کنید حق پیشرفت و موفقیت را به دست آورید. هر روز، مهم نیست چه اتفاقی می افتد، باید آن را محکم گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید