«غبارگردها» وارد شیراز شدند!

438000 254 خبر مرکزی

آسمان شیراز در روز سه شنبه 5 اردیبهشت 1401 همانند استان های جنوبی و غربی کشور با گرد و غبار همراه است به طوری که با هر دم و بازدم طعم ریزگردها را می توان حس کرد. ورود گرد و غبار به کشور در روزهای اخیر وضعیت جوی اکثر استان ها را تحت تاثیر قرار داده و در برخی شهرها مدارس را تعطیل کرده است.

در تمام استان های پر گرد و غبار، گروه های خاصی از تردد منع شده اند و از آنها خواسته شده است که تنها در صورت لزوم خانه های خود را ترک کنند.

عکس: محمدرضا دهداری

  مراسم روز ارتش

دیدگاهتان را بنویسید