عکس/ ۱۰ دوپینگ ورزشی ایران

10 ورزشکار دوپینگی در ایران محروم شدند. با نزدیک شدن به پایان سال 2021، امروز ستاد مبارزه با دوپینگ اسامی ورزشکاران دوپینگی را اعلام کرد. بر این اساس تاکنون 10 نفر محروم شده اند.

 10 دوپینگ ورزشی ایران

  پرداخت 12 میلیارد ریال خسارت از بیمه دی

دیدگاهتان را بنویسید