عکس/ کویر مرموز و شگفت انگیز کرمان

420374 957 خبر مرکزی

ماسه یالان منطقه وسیعی از ماسه است که در شرق استان کرمان، شمال غرب استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان خراسان جنوبی قرار دارد. تقاطع این سه استان در منطقه ای نزدیک به شمال ریگ یلان واقع شده است. فاصله شمال تا جنوب این ماسه حدود 150 کیلومتر و شرق به غرب حدود 70 کیلومتر است.

این ماسه از غرب به چاله مرکزی لوت، از شمال به ده سلم، از شرق به ارتفاعات نصرت آباد، آسپی و اوهوران و از جنوب و جنوب غربی به لوت زنگی احمد و کلشور لوت محدود شده و تا بلوچ آب ادامه دارد. . ارتفاع کف مسطح از سطح آبهای آزاد در منتهی الیه غربی ریگ یلان حدود 550 متر و در نواحی شرقی حدود 830 متر است.

عکس: احسان نیک فرجام

  فرمول پرسپولیس برای جذب ستاره ملی پوش!

دیدگاهتان را بنویسید