عکس/ وضعیت تهران در اولین روز تغییر طرح ترافیک

412564 636 خبر مرکزی

در مرحله اول و قبل از بازگشایی دانشگاه ها و مدارس، از امروز دوشنبه 11 آبان ماه 1400 ساعت شروع طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا از ساعت 8:30 به 7:30 تغییر یافت و ساعت پایان آن اعلام شد. از 16 به 17 تغییر کرد که باعث ترافیک شد. در خیابان های تهران سنگین شد:

  دلارها منتظر روزهای خوش هستند!

دیدگاهتان را بنویسید