عکس/ خانه های تاریخی شیراز

415549 140 خبر مرکزی

بناهای تاریخی در شهرهای باستانی مانند شیراز یکی از نقاط قوت گردشگری است. اشتیاق به ماجراجویی در این خانه ها و آگاهی از نحوه زندگی گذشته و تفاوت آنها با زمان حال، برای هر گردشگری هیجان انگیز و جذاب خواهد بود. معماری جذاب و نشانه های تاریخی این خانه ها هر بیننده ای را مجذوب خود می کند. این تصاویر گویای گوشه ای از ذوق و هنر است که در این شهر نهفته است.

منبع: میران
عکس: پیمان حمیدی پور

  سرهای کوزه ای شکل؛ کشف جمجمه 30000 ساله

دیدگاهتان را بنویسید