عکس/ حسن روحانی در خدمت سربازی

کامبیز مهدی زاده، داماد حسن روحانی، تصویری بی سابقه از رئیس جمهور سابق ایران منتشر کرد که وی را در حال خدمت سربازی در سال ۱۳۵۰ نشان می دهد.

افراد حاضر در عکس دانشجویان حقوق دانشگاه تهران هستند.

حسن روحانی

  از سازمان ملل انتظار معجزه نداشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید