عکس / برف برای تعقیب و گریز پاییزی

419222 499 خبر مرکزی

بیش از چند روز مانده به شروع فصل زمستان در تبریز و شهرهای اطراف در پاییز برف می بارد. در آخرین روزهای پاییز، برف با سپیدی و سرمای خود خبر از آمدن زمستان می دهد و مردم و شهرهای روستاها را به وجد می آورد و به وجد می آورد.

عکس: علی حامد حق دوست

  زیباترین قله های جهان در کدام مناطق قرار دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید