عکس/ این سارقان را شناسایی کنید

به دستور قاضی شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 ناحیه 3 شهید بهشتی کرج، عکس سه متهم سرقتی با سلاح سرد برای شناسایی متهمان منتشر شد.

به گزارش دادگستری استان البرز، در متن حکم دادگاه آمده است: «آقای علیرضا میرلو; فرزند کریمی; توفیقی فرد گفت؛ با توجه به پرونده تشکیل شده در بند 15 دادسرای عمومی انقلاب ناحیه 3 کرج متهم به سرقت به قصد آزار و اذیت یا اسلحه می‌شوند و ارزش‌هایی از قبیل وجه نقد و گوشی تلفن همراه موجب سرقت شکاکان شده است.

با توجه به مراتب فوق، ممکن است متهم جرایم فوق را نسبت به افراد زیادی به صورت مشابه انجام داده و شکات و مالباختگان به دلیل عدم شناسایی متهم شکایت نکرده و یا به شکایت آنان رسیدگی نشود.

بدینوسیله اعلام می شود کلیه افرادی که از متهم متخلف شده اند پس از شناسایی با مراجعه به پلیس آگاهی استان کرج و یا دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 کرج شکایت خواهند کرد. مهدی سبزواری نژاد، دادیار دادگاه عمومی و انقلاب کرج.

  هنوز تعرفه پزشکی اعلام نشده است

دیدگاهتان را بنویسید