عکس/ اولین برف از سال 1400 در تهران

419301 850 خبر مرکزی

برف ارتفاعات و مناطق شمالی تهران را سفیدپوش کرد:

  چرا اشتها نداریم؟

دیدگاهتان را بنویسید