علی دایی یک زندانی محکوم به اعدام را نجات داد

زندانی محکوم به انتقام پس از حدود 17 سال در میان اسطوره ورزش ایران علی دایی در بوشهر آزاد شد.

این زندانی که به قصاص محکوم شده بود و در زندان مرکزی بوشهر به سر می برد با وساطت و پرداخت مبلغ مطالبه اولیای دم علی دایی از زندان مرکزی بوشهر آزاد شد.

رئیس زندان مرکزی بوشهر از حرکت سخاوتمندانه علی دایی با اهدای لوح تقدیر تقدیر کرد.

  با مصرف این روغن سفیدی مو را از بین ببرید

دیدگاهتان را بنویسید