ظاهر عجیب ملخ شبیه پروانه!

438645 109 خبر مرکزی

دنیای حشرات دنیای عجیب و زیبایی است که موجودات کوچک و غیرعادی در آن زندگی می کنند. در زیر فیلمی از ملخ که شبیه پروانه است را مشاهده می کنید.

  رژیم خام گیاهخواری 40 روزه برای کاهش وزن

دیدگاهتان را بنویسید