«طلای خونین» و «روز ششم» اکران می شوند.

جلسه شورای راهبردی غربالگری با حضور رئیس جمهور سازمان سینمایی و اعضای شورا برگزار شد.

تعیین گروه تحقیقاتی ویژه و کارشناس در حوزه غربالگری آنلاین نیز از مصوبات این جلسه شورا بود.

در ابتدای جلسه به دلیل اهمیت ظرفیت اکران آنلاین به عنوان بازوی مؤثر در فضای پسا تاج در کنار سینماها و برای بهره مندی از این هم افزایی برای تقویت چرخه عرضه و نمایش آثار، با مراجعه به یکی از فصول آیین نامه اکران، به بحث و بررسی و شناسایی روش های جدید آنلاین برای سینما می پردازیم. غربالگری گروهی از محققان و کارشناسان تحقیقات و بررسی های لازم را در زمینه غربالگری آنلاین، شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارزیابی موفقیت پلتفرم ها و بسترهای موجود و افق های آینده و نتیجه تصمیم نهایی و نهایی شورای راهبردی غربالگری انجام دادند. پیشنهاد.

علاوه بر این، شورای اکران راهبردی با جایگزینی دو فیلم جدید از چهارشنبه اول تیر 1401 موافقت کرد.

    پیش بینی می شوند

فیلم های طلاهون به کارگردانی ابراهیم شیبانی و تهیه کنندگی حسن کلامی و موسسه پخش سبز فیلمیران و روز ششم به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل و تهیه کنندگی رحمان سیفی آزاد و صدا و سیما راه عرفان در سینما اکران شد. اولین چهارشنبه ژوئیه 1401

  خودکشی به خاطر گربه همسایه

دیدگاهتان را بنویسید