طرح هندوانه اهرام مصر در ژاپن!

ژاپنی ها به معرفی هندوانه در اشکال مختلف معروف هستند. در تابستان هندوانه های هرمی شکل در مغازه های سراسر کشور به فروش می رسد.

  احتمال وقوع یک جنگ هسته ای تمام عیار وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید