طالبان از برنامه خود برای تشکیل ارتش منظم خبر داده است

کاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش است طالبان وی اعلام کرد که این طرح در مرحله نهایی و با اجرای آن است افغانستان ارتش منظم و قوی وجود خواهد داشت.

این مقام ارشد طالبان در مصاحبه با TOLOnews تاکید کرد که از سربازان سابق نیز در ارتش استفاده خواهد شد.

وی همچنین هشدار داد که طالبان در برابر تهدیدهای امنیتی خارجی و داخلی مقاومت خواهند کرد.

  موزه بانک ملی، نماد بانکداری ملی

دیدگاهتان را بنویسید