صید هندوانه سیل زاهدان!

ورود سامانه جوی موسمی به زاهدان موجب بارش شدید باران، جاری شدن سیل و جاری شدن سیل در معابر زاهدان شد. پس از این سیل، هندوانه هایی که سیل آورده بود بین زاهدان تقسیم شد.

  مستاجر را تخلیه کنید! کار عجیب این روزها

دیدگاهتان را بنویسید