صنایع تمایلی به ارتباط با دانشگاه ها ندارند

حسن کیپور گفت: در حوزه پژوهشی شاگردان واجد شرایط تربیت می کنیم که واجد شرایط باشند.

به گفته مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، نیازهای کشور باید به اطلاع دانشجویان برسد، اما معمولاً صنعت علاقه ای به آن ندارد. چون فعال هستند و به دلیل بومی شدن وضعیتشان نمی خواهند هزینه کنند.

وی گفت: آسان‌ترین کار این است که صنایع را از خارج وارد کنیم که به نفع آنهاست. بنابراین این مشکل منجر به قطع ارتباط با صنعت و دانشگاه و مشکلاتی شد.

وی گفت: اگر همتی باشد، بخشی از هزینه تحقیقات و صنعت را دولت تامین می کند. صنعت تشویق به مشارکت در تحقیقات، حل مشکلات صنایع به صورت داخلی و مستقل از کشورهای خارجی، صنایع کشور به تدریج می توانند به خودکفایی، ملی و بومی تبدیل شوند.

صنایع تمایلی به ارتباط با دانشگاه ها ندارند

  قیمت خانه های قدیمی در تهران

دیدگاهتان را بنویسید