شهرک نشینان صهیونیست مزارع گندم فلسطین را به آتش کشیدند

شهرک نشینان صهیونیست ها روز پنجشنبه مزارع گندم شهروندان فلسطینی را در شهرک کسری در جنوب نابلس به آتش کشیدند.

به گزارش شبکه فلسطین امروز، حسن داغلس مسئول روند حل و فصل در شمال است بانک غربی وی گفت: شهرک نشینان صهیونیست مزارع گندم شهرک کسری را به آتش کشیدند اما آتش نشانان با کمک مردم محلی توانستند آتش را مهار کنند.

    شهرک نشینان صهیونیست مزارع گندم فلسطین را به آتش کشیدند

داگلز گفت که شهرک نشینان صهیونیست حملات خود را به ویژه در این منطقه انجام داده اند نابلز و آنها در تلاشند تا یک شهرک جدید در اطراف این منطقه بسازند.

  نقش عوارض صادراتی غدیر نی ریز

دیدگاهتان را بنویسید