شناسایی سویه جدید کرونا در قبرس

رئیس گروه دانشمندان آزمایشگاه بیوتکنولوژی مولکولی و ویروس شناسی مولکولی دانشگاه قبرس گفت: سویه جدیدی از ویروس کرونا در قبرس شناسایی شده است.

کوستریکیس در گفتگو با رسانه های محلی توضیح داد که گونه جدید به نام دلتاکرون شامل پس زمینه ژنتیکی سویه دلتا و برخی از جهش های اومیکرون است.

وی گفت: در این سویه جدید تعداد قابل توجهی جهش یافتیم که قبلا در موارد Omicron یافت شده بود که با سویه های دیگر متفاوت است و 30 جهش دارد. در حال حاضر 10 مورد از این سویه در نمونه های بیماران گرفته شده در قبرس شناسایی شده است.

وی افزود: در 25 نمونه برداشت شده در قبرس، این سویه شامل 11 نمونه از بیماران بستری شده در بیمارستان به دلیل بیماری عروق کرونر قلب و 14 نمونه از جمعیت عمومی است.

فراوانی جهش ها در بین بیماران بستری در بیمارستان بیشتر است و ممکن است به این معنی باشد که بین دلتاکرون و بستری شدن در بیمارستان ارتباط وجود دارد.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که این سویه خاص در هیچ جای دنیا شناسایی نشده باشد. بنابراین، این یافته را می توان در سطح جهانی مشاهده کرد.

میکالیس هاگی پانتلاس، وزیر بهداشت قبرس پس از اعلام کشف سویه جدیدی از دانشمندان قبرسی گفت: ما به دانشمندان خود افتخار می کنیم. وی تاکید کرد: نتایج تحقیقات و اکتشافات پیشرو گروه دکتر کوستریکیس، قبرس را در نقشه بین المللی مشکلات سلامت قرار داده است.

کوسترریکیس گفت: “توالی 25 نمونه به پایگاه داده GISAID ارسال شده است تا این نتایج را در اختیار جامعه علمی جهانی قرار دهد.” او به این نتیجه رسید که هنوز برای پیش بینی اینکه آیا دلتاکرون می تواند بر دلتا و اومیکرون غلبه کند، خیلی زود است.

  فرصت خرید ماکارونی و نان شل با کارت یارانه

وزیر بهداشت قبرس گفت که جزئیات بیشتر در کنفرانس مطبوعاتی هفته آینده ارائه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید