شرایط عجیب باشگاه استقلال برای بازیکنان مازاد

استقلال ساپینتو در پایان هفته اول تمرینی 7 بازیکن در لیست مازاد دارد و باید با حضور در باشگاه جدایی خود را کامل کند. اما در اتفاقی عجیب مدیران باشگاه استقلال از این 7 بازیکن خواستند درخواست های سال گذشته خود را برای رضایت نامه ساده کنند!

این شرط عجیب است زیرا وقتی باشگاه استقلال بازیکنی نمی خواهد یا باید با آن بازیکن برای جدایی به توافق برسد یا قرارداد آن بازیکن را فسخ کند که در این صورت باید کل مبلغ را نیز پرداخت کند و در غیر این صورت دو راه است. ، بازیکن می تواند در آن تیم بماند و تا پایان قراردادش دستمزد بگیرد.

شرایط عجیب باشگاه استقلال برای بازیکنان مازاد

  شرط جالب برای بخشش مادر قاتل

دیدگاهتان را بنویسید