شرایط دریافت خدمات بانکی از اتباع خارجی

علی صالح آبادی وی در خصوص شرایط ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی خاطرنشان کرد: اتباع خارجی طبق مقررات خدمات بانکی دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: نکته مهم برای خارجی ها این است که باید کد و مجوز ویژه از وزارت کشور داشته باشند تا بتوانند از خدمات بانکی استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، برخی از اتباع غیرایرانی گزارش داده اند که در برخی بانک ها برای استفاده از اینترنت بانک و موبایل بانک با مشکل مواجه شده اند. این موضوع متعاقباً از سوی بانک مرکزی پیگیری شد و بانک مرکزی اعلام کرد که خدمات کارتی، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا (تا سقف 10 میلیون تومان) همچنان در اختیار تمامی اتباع خارجی قرار دارد.

این در حالی است که بر اساس اسناد ارائه شده به ایسنا، در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، محدودیت های خاصی در ارائه خدمات بانکی به افراد خارجی به طور موقت اعمال شده و تا اطلاع ثانوی ممنوع است که شامل موارد زیر است. :

1) افتتاح حساب ارزی و ریالی (فردی و مشترک) اعم از وام های جاری و پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت.

شرایط دریافت خدمات بانکی از اتباع خارجی

2) انتقال وجه هر نوع وجوه اعم از درون بانکی و بین بانکی از حساب اشخاص خارجی.

3) انتقال هر نوع پول اعم از بانکی و بین آنها به حساب اشخاص خارجی.

همچنین اعلام شد استفاده از کارت تا سقف 10 میلیون تومان، تراکنش های شعب بانکی (پایا) تا سقف 100 میلیون تومان و خرید با کارتخوان مانند ایرانی ها تا سقف 50 میلیون تومان در اختیار خارجی ها قرار دارد. البته استفاده از این تسهیلات فقط در ایران امکان پذیر است و به هر شهروندی که کد انحصاری دریافت کند طبق روال گذشته خدمات بانکی ارائه خواهد شد.

  نژادپرستی و اسلام هراسی در ارتش کانادا

دیدگاهتان را بنویسید